SINODUL TÂLHĂRESC

"Sinodul pan-ortodox" din Creta 16-27 iunie 2016

Întâi pomenește, Doamne, toată episcopia ortodocșilor, pe care dăruiește-o sfintelor Tale biserici întreagă, cinstită, sănătoasă, îndelungată în zile și drept învățând cuvântul adevărului Tău

Atitudini, Clerici și mireni, Patriarhia Română

Mitropolitul TEOFAN cu capul descoperit de Sfintele Paşti: “pe motive neîntemeiate NEPOMENITORII acuză de erori doctrinare Sinodul din Creta”

Înaltpreasfinţitul Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a adresat obişnuita pastorală1. de Sfintele Paşti credincioşilor moldoveni, cu câteva zile înaintea Sfintei Învieri a Domnului nostru Iisus Hristos. Pastorala pascală de anul acesta, pe lângă consideraţiile teologice fireşti legate de Sărbătoarea Învierii, are un puternic caracter de fidelizare a clerului laic şi monahal şi a mirenilor faţă de Înaltpresfinţia Sa, în condiţiile în care participarea la Sinodul din Creta i-a adus o puternică contestare în rândul clerului şi credincioşilor, care au receptat deciziile acelui sinod ca eretice.

În cuvântul de Sfintele Paşti, Înaltpreasfinţia Sa atacă câteva teme de actualitate, pentru a întări în ochii opiniei publice ideea că este un episcop ortodox, militant pentru valorile perene ale Sfintei Biserici.

Pastorala condamnă libertatea” de a face avort, “libertatea” de a ucide prunci nevinovaţi, “libertatea” de a săvârşi desfrânare, “libertatea” şi “dreptul” de a forma “familii” de acelaşi sex, într-un limbaj care pare a ne da de înţeles că ierarhia Sfântei noastre Biserici este în sfârşit decisă să militeze activ în plan public contra acestor flageluri, după un sfert de veac de prezenţă destul de discretă în luptele care s-au dat pe aceste teme de către credincioşi şi de către unii preoţi curajoşi şi de către marii duhovnici.

Dacă preocuparea pentru lupta contra avorturilor este una serioasă în rândul ierarhiei româneşti, aceasta ar putea să se implice în iniţierea unei campanii cetăţeneşti de modificare a art. 22 (1) din Constituţie, în sensul că “dreptul la viaţă precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate încă de la momentul conceperii”. Cum art. 26 (2) din Constituţie spune că “persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăşi dacă nu încalcă drepturile şi libertăţile altora, ordinea publică şibunele moravuri” (s.n.), avortul ar putea fi interzis pe calea aceasta fără niciun impediment de ordin constituţional. Polonia, Ungaria şi alte ţări au rezolvat de mult problema în maniera aceasta.

În privinţa luptei contra căsătoriilor homosexuale, este foarte bine că un înalt ierarh ia poziţie, în condiţiile în care în societatea românească s-a impus un tabu nedemocratic şi contrar libertăţilor cetăţeneşti în această privinţă, însă acelaşi ierarh a semnat documentul sinodului din Creta numit Sfânta Taină a Cununiei şi impedimentele la aceasta, în care se spune, la punctul II.6, că “La aplicarea tradiţiei bisericeşti cu privire la impedimentele la căsătorie, practica bisericească trebuie să ţină cont în egală măsură de prescripţiile legislaţiei civile cu privire la acest subiect, fără să se depăşească limitele iconomiei bisericeşti”. Ce se va întâmpla atunci când legislaţia civilă va impune că apartenenţa la acelaşi sex nu mai constituie un impediment la căsătorie? Biserica va ţine seama în egală măsură de această prevedere sau va invoca în faţa statului “limitele iconomiei bisericeşti”? Dar în cazul în care statul decide că “limitele iconomiei bisericeşti” trebuie lărgite, pentru a nu se crea discriminări faţă de persoanele de acelaşi sex? Această prevedere a sinodului din Creta deschide o uşă periculoasă pentru acceptarea căsătoriilor homosexuale, deoarece impune socotirea impedimentelor civile ca egale ca importanţă cu cele de ordin bisericesc, mai ales în condiţiile în care “iconomia bisericească” devine din ce în ce mai permisivă, în detrimentul acriviei canonice.

În ceea ce priveşte “libertatea” de a blasfemia şi de a batjocori simbolurile religioase, atenţionarea este corectă, dar implicarea practică este la fel de discretă. Evoc un singur exemplu: o asociaţie new-agistă din Piatra Neamţ a dorit să amplaseze, acum doi ani, în inima capitalei Neamţului creştin o statuie a unei zeităţi feminine a fertilităţii, o precursoare de acum 7000 de ani a idolului panteist Pământul-Mamă, pe care o adoră new-agiştii, şi, mai nou, şi semnatarii sinodului din Creta, prin decizia de a institui ziua de meditaţie “ecumenică” pentru mediu la 1 septembrie şi prin aceea de implicare activă a Bisericii în evenimentele ecologice internaţionale, consemnată în enciclica patriarhală de după sinodul din Creta şi în documentul Misiunea Bisericii în lumea contemporană. Există zvonul că la această iniţiativă new-agistă pietreană, căreia i s-a dat un aspect aparent cultural, Protopopiatul Piatra Neamţ ar fi propus, în cadrul unor şedinţe protopopiale, ca în faţa statuii respective să se instaleze o Troiţă creştină. De ca şi când Piatra Neamţ şi judeţul Neamţ în genere ar fi fost locuite de adepţii a două mari religii: Ortodoxia şi New-Agismul de confesiune cucuteniană. Proiectul a fost împiedicat, fără niciun sprijin din partea autorităţilor eclesiale, de către o asociaţie creştină, care a luptat în forurile de conducere ale Primăriei şi şi-a atras ura viscerală a multora din spaţiul public.

Un pasaj foarte interesant din Pastorala de Paşti se referă la “mărturisitorii credinţei din veacul trecut”, aluzie timidă la sfinţii închisorilor, pe care discursul ierarhilor ortodocşi ezită să îi cheme cu numele cu care trebuie să îi cheme, după ce Dumnezeu i-a vădit poporului ca sfinţi făcători de minuni. Se spune, în textul pastoralei, că “icoana lor trebuie aşezată la loc de cinste în mintea şi inima noastră”. Adevărat, perfect adevărat! Dar oare în societatea noastră nu trebuie aşezată icoana lor la loc de cinste? În sfintele noastre biserici ortodoxe nu trebuie aşezată la loc de cinste icoana sfinţilor închisorilor?

În anul 2008 o expoziţie de icoane a Sfinţilor Închisorilor a fost interzisă la Iaşi2, fără ca Mitropolia Moldovei să fi luat o atitudine tranşantă (nu am informaţii să fi luat vreo atitudine de vreun fel) de apărare a acelor mărturisitori şi de punere la loc de cinste, cum spune pastorala, a icoanei acelor martiri în spaţiul public şi în conştiinţa naţională românească. În anul 2013 sfântului închisorilor Valeriu Gafencu i s-a retras titlul de cetăţean de onoare al oraşului Târgu Ocna, din judeţul Bacău. Sfântul a fost apărat doar de către credincioşii ortodocşi, unii dintre ei punându-şi în pericol libertatea şi cariera profesională.

E binevenită decizia Bisericii Ortodoxe Române de a vorbi despre sfinţii închisorilor, dacă într-adevăr vorbeşte despre aceiaşi sfinţi ai închisorilor pe care îi cinstim noi, poporul credincios, şi nu despre alţi încarcerați ai temniţelor comuniste. Observăm deocamdată că expresia “sfinţii închisorilor” nu apare aproape nicăieri în discursul conducerii Bisericii noastre. Citim în schimb, pe portalul Doxologia, al Mitropoliei Moldovei, că la Târgu Neamţ s-a desfăşurat, pe 9 martie, de ziua celor 40 de mucenici din Sevastia, un simpozion dedicat “deţinuţilor politici anticomunişti3. De la deţinuţii politici anticomunişti şi până la sfinţii închisorilor conducerea bisericească are o cale lungă de tot de parcurs spre recunoaşterea acestora ca ceea ce sunt: sfinţi ai Bisericii Ortodoxe Române.

Ni se spune în acel articol despre simpozionul dedicat “deţinuţilor politici anticomunişti” că “I s-a oferit apoi cuvântul maicii Tatiana Grosu de la Mănăstirea Văratec care a trăit tragedia Decretului 410 din 1959, prin care toţi monahii şi monahiile din mănăstirile României au fost aruncaţi pe drumuri. Printre lacrimi, măicuţa a relatat drama istorică petrecută într-o seară de noiembrie a anului 1959, când 24 de maici, cu vârsta cuprinsă între 15 şi 24 de ani, au fost chemate la Cancelarie unde li s-a citit Decretul odios şi abject, prin care a fost aproape distrus monahismul ţării: «Toate maicile au plâns de tremurau bătrânele ziduri ale Văratecului. Într-o căruţă luminată de un felinar a venit Miliţia şi a evacuat mănăstirea tocmai vigoarea şi viitorul centrului monahal. Rana a fost atât de adâncă, încât trauma nu s-a vindecat încă»”.

Maica Tatiana a uitat să adauge însă faptul că numai cu câteva săptămâni înainte fusese alungată din Mănăstirea Văratec, cu acordul Exarhatului Arhiepiscopiei Iaşilor, care acţionează de obicei din încredinţarea Înaltpreasfinţiei Sale, Maica Daria Sandu, una dintre maicile care au fost expulzate în 1950 şi care, acum, s-a opus sinodului din Creta, luând din nou drumul pribegiei, alături de alte 12 maici mai tinere, dar la fel de decise să apere Ortodoxia cu orice preţ.

A uitat să menţioneze şi că Patriarh al României era la acea vreme Iustinian Marina, în timpul căruia s-a produs aderarea Bisericii noastre la ecumenism, şi care nu a luat nicio atitudine notabilă de apărare a maicilor respective, fiind însă anul acesta împreună omagiat cu martirii închisorilor şi chiar cu maicile expulzate din mănăstiri.

Discursul despre mărturisitorii închisorilor comuniste este binevenit şi mult aşteptat.Dacă însă “anul omagial” dedicat acestora nu se va încheia cu o decizie de canonizare a sfinţilor închisorilor, atunci el nu rămâne decât o încercare a ierarhilor părtaşi la sinodul din Creta de a utiliza evlavia populară faţă de aceşti sfinţi pentru a fideliza poporul credincios şi a-l face părtaş pasiv al acelui sinod.

Cea mai interesantă parte a pastoralei este cea în care Înaltpreasfinţia Sa condamnă relativismul doctrinar, căsătoriile mixte şi lipsa vieţii liturgice laolaltă cu cei care luptă din răsputeri împotriva acestor “pericole care vin din interior”, aşa cum le cataloghează corect pastorala mitropolitană.

Relativismul doctrinar este un produs direct al ecumenismului, pe care sinodul din Creta l-a ridicat la rang de politică misionar-pastorală a Bisericii Ortodoxe. Înaltpreasfinţitul Teofan este semnatar direct al documentului Relaţiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creştine, în care relativismul doctrinar este consfinţit de către pasajul inspirat din Constituţia CMB, în care se spune că membre ale CMB sunt numai cele “ce cred în Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor şi Dumnezeu, potrivit Scripturilor, şi mărturisesc pe Dumnezeu cel în Treime, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, potrivit Simbolului Niceo-Constantinopolitan”. Pasajul “potrivit simbolului niceo-constantinopolitan” nu există în documentul CMB şi nu se aplică, iar expresiapotrivit Scripturilor”, consfinţeşte viziunea protestantă despre Hristos şi principiulsola Scriptura, în timp ce în hristologia ortodoxă Mântuitorul Hristos este recunoscut ca Domn şi Mântuitor potrivit Scripturilor, dar, în egală măsură, şi potrivit deciziilor Sfintelor Sinoade Ecumenice, cugetării patristice şi vieţii bisericeşti consemnate de întreaga Tradiţie ortodoxă, toate condamnând la unison ereziile hristologice din istorie, pe care protestantismul le sintetizează şi le impune lumii creştine prin ecumenismul acceptat de către sinodul din Creta şi denumit de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe “atitudine spirituală de dialog şi cooperare cu ceilalţi creştini4.

Minimalismul dogmatic şi relativizarea doctrinară sunt principii esenţiale împlinirii idealului ecumenist al “unităţii Bisericii”, înscris în Declaraţia de la Toronto, despre care sinodul din Creta a spus că este “de importanţă vitală pentru participarea Bisericii Ortodoxe la CMB” şi a ratificat-o în documentul despre relaţiile cu ansamblul lumii creştine, semnat şi de către Înaltpreasfinţia Sa.

Căsătoriile mixte au fost aprobate, contrar canonului 72 quinisext, de către articolul II.5 al documentului Sfânta Taină a Cununiei şi impedimentele la aceasta, în care se spune că, deşi acrivia interzice căsătoriile mixte, Bisericile locale pot aplica iconomia, “conform principiilor stabilite de sfintele canoane bisericeşti, cu discernământ pastoral, astfel încât să servească la mântuirea omului”. În locul aplicării acriviei în această problemă, se legiferează posibilitatea necanonică a iconomiei bisericeşti la nivelul Bisericilor locale, distrugându-se practica ortodoxă unitară în domeniu şi deschizându-se calea ecumenismului la nivelul familiei. Înaltul ierarh moldav a semnat acest document, deşi în prima parte a pastoralei se declară un luptător în favoarea familiei ortodoxe.

Cea mai gravă afirmaţie din această pastorală este: “pe motive neîntemeiate [clericiişi monahii care au întrerupt pomenirea – n.n.], acuză de erori doctrinare Sinodul din Creta”.

După ce îi numeşte pe clericii şi credincioşii care au întrerupt pomenirea Înaltpreasfinţiei Sale “schismatici” şi ultraortodocşi”, în duhul articolul 22 al documentului eretic din Creta Relaţiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creştine, luându-l ca martor al acestei catalogări pe Sfântul Grigore Teologul, luptător contra ereziei în vremea sa, Înaltpreasfinţia Sa îşi exprimă ataşamentul faţă de Sinodul din Creta, faţă de deciziile luate de acesta şi faţă de erezia ecumenismului, pe care acest sinod a promovat-o, afirmând că cei ce contestă caracterul ortodox al hotărârilor din Creta nu au motive întemeiate să o facă.

Dacă mai exista cineva care să se îndoiască de faptul că Mitropolitul Moldovei rămâne fidel deciziilor sinodului din Creta, Înaltpreasfinţia Sa a spulberat orice îndoială, învăţând, cu capul descoperit în Biserică, prin intermediul unei pastorale care se va citi în toate bisericile din arhiepiscopia Iaşilor, faptul că sinodul din Creta a fost ortodox şi că orice contestare a lui este “pe motive neîntemeiate.

În aceste condiţii, preoţii din Moldova, cărora le pasă de Biserica Ortodoxă şi de mântuirea credincioşilor daţi lor spre păstorire, au dreptul şi datoria ca măcar acum să ia în calcul întreruperea pomenirii ierarhului semnatar în Creta al documentelor ecumeniste şi propovăduitor al lor în Biserică cu capul descoperit. Abia atunci preoţii şi mănăstirile vor rămâne cu statornicie, cum spune pastorala, în legătură cu toţi episcopii ortodocşi actuali şi din toate vremurile istorice, cu Sfintele Sinoade ale Bisericilor locale care nu au aprobat erezia ecumenismului, cu întreaga Ortodoxie, din toate timpurile, care se opune în mod natural, în baza cugetării Sfinţilor Părinţi, a sfintelor canoane şi a hotărârii tuturor sinoadelor ortodoxe, ecumenice sau locale, ecumenismului şi ereziei sinodului din Creta. Până atunci, se află în comuniune statornică cu ecumenismul şi cu episcopii practicanţi şi propovăduitori ai acestuia.

Hristos a înviat!

 1. Acolo la văratec fac legile clanul josanu

 2. Lucian Pop

  Mizerabil, fățarnic, iresponsabil, inconștient și eretic e taica Teofan. Dumnezeu să nu-i ajute!

 3. Tanase Gheorghe

  Hristos a inviat

 4. Alexandru

  Omule, iti spun sincer ca imi pare rau ca m-am luat de tine ca unul cu minte de copil retard ce am, pentru modul cum te exprimi, nicidecum ce exprimi, din contra, te sustin! Chiar si cand am spus de Mitra,Iacoboaie si altii, in mesajul de pe saccsiv iti dau dreptate, dar am spus ce am simtit la ora aceea, in seara sinaxei, cand eram dezamagit de dezbinari. Eu asta nu pot inca sa inteleg: daca se aduna toti antiecumenistii la o conferinta, de exemplu, iese cu bataie? Ipotetic.
  te rog sa ma ierti

 5. Lucian Pop

  Adevărat A Înviat! Și să învieze și în sufletele noastre Pacea, Dragostea, Bunătatea, Smerenia, Răbdarea și toate virtuțile creștine necesare Mântuirii!

 6. Erezia eclesiologica promovata de Creta e motiv neintemeiat?
  Am impresia ca unii nici nu realizeaza ce fac….

 7. Inca un Pr Nepomenitor este vorba despre Pr Evghenie din județul Sibiu sursa prietenii SF Efrem

  • mbv

   Nu gasesc nimic pe net despre parintele Evghenie…Cine este si ce a facut?

   • Inca o data repet și pt tine, sursa este blogul Pr Ciprian Staicu prieteniisfantulefrem.wordpress.com

    • marinela

     Hristos a inviat!
     Dumnezeu sa-l ocroteasca pe parintele Evghenie si familia sa,sa-i dea curaj de marturisire si tarie in credinta pina la sfirsit.Ma bucur ca dupa indecizia ce-o avea de a opri pomenirea a reusit sa se rupa de ereticul ierarh si sa se dezica de el definitiv.Axios,parinte drag!

 8. Nicoleta C

  Doamne ajuta parintelui Evghenie si tuturor celorlalti luptatori pentru adevar.Teofan si cei ca el,se pare, nu au nicio treaba cu dreapta credinta,ci scopul lor este doar sa indeplineasca ,punct cu punct ,planul dictat de sus.

 9. Ioan

  „Să iertăm toate pentru înviere“

  „Ziua Invierii! Să ne luminăm cu prăznuirea,
  și unul pe altul să ne îmbrățișăm.
  Să zicem “fraților” și celor ce ne urăsc pe noi;
  să iertăm toate pentru Înviere.
  Și așa să strigăm: “Hristos a înviat din morți,
  cu moartea pe moarte călcând,
  și celor din morminte, viață dăruindu-le.“
  La ceasul învierii, în ziua bucuriei, cuvântul tatălui către fiu, al mamei către fiică, al soțului către soție ori al soției către soț și în sfârșit al ierarhului către fiii duhovnicești, trebuie să fie unul care mângâie și iartă. Căci cel ce mângâie și iartă împlinește lucrul lui Dumnezeu. Și ne-o cere frumoasa noastră cântare pascală: „Să iertăm toate pentru înviere“.
  Poetul creștin ortodox Traian Dorz zice într-un vers de poezie:

  „E ziua bucuriei az’ și-a cântului curat;
  Nu-i nici un suflet cu necaz, azi nu curg lacrimi pe obraz,
  Căci lumea-ntreagă cântă az’: – Hristos a înviat!“

  Totuși în pastorala citită nouă – adică „Iubiților fii duhovnicești“ – din partea ierarhului, Înalt Preasfințitul Teofan, Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei am găsit prea puțină iertare și mângâiere și prea mult necaz.
  Conform referirii din textul amintit, unii dintre acești fii duhovnicești care au primit răspunsuri evazive, ori n-au primit deloc la niște întrebări ce și le pune orice cunoscător a Istoriei Bisericii și Sfinților Părinți sunt numiți „schismatici“ ori „dușmani ai bisericii“. Să înțelegem că prietenii Bisericii Ortodoxe sunt căutați printre cei de pe la alte confesiuni creștine, cărora după evenimentul din Creta va trebui să le spunem „biserici“?
  Dacă documentele semnate în Creta nu sunt un pericol pentru viitorul Ortodoxiei, de ce atunci ierarhii noștri nu coboară printre mirenii cei nedumeriți să-i lumineze?
  De ce în pastorala din noaptea Învierii suntem informați despre întâmplări cunoscute de oricine, într-o societate puternic informatizată?
  Cităm „Valorile care definesc familia sunt atacate pe toate căile“, ori „familia formată din bărbat, femeie și pruncii lor, s-ar dori dublată de tot felul de convenții și parteneriate“.
  O atare exprimare este o aducere la cunoștință, are un caracter informativ. Atât din partea ierarhului, dar mai ales din partea Bisericii Ortodoxe Române așteptăm o poziționare fermă, clară împotriva păcatului sodomic. Că de fapt, despre asta vorbim.
  Personal, nu înțeleg de ce în textul pastoralei, ni se spune „s-ar dori convenții ori parteneriate“, când de fapt ele există deja. Există „convenții“, există „parteneriate civile“, există căsătorii între persoane de același sex. Cu alte cuvinte, păcatul pentru care peste Sodoma și Gomora, Dumnezeu a trimis foc și pucioasă este săvârșit în văzul tuturor. În aceste condiții, poziția noastră, dar mai cu seamă a ierarhilor noștri ar trebui să fie cea a Sfântului Ioan Botezătorul.
  „- Nu-ți este îngăduit să ții pe femeia fratelui tău!“ (Ev. Sf. Marcu cap.6,18). Căci Irod luase de soție pe Irodiada, femeia lui Filip, fratele său. Astăzi un asemenea păcat pe care aproape că nu-l mai condamnă nimeni a căpătat statut de normalitate. Însă Sfântul lui Dumnezeu, Ioan Botezătorul a fost întemnițat, apoi i s-a tăiat capul. Dacă astăzi, când acest păcat nu-i legiferat, ierarhul nostru se exprima cu „s-ar dori“, „se vorbește“, ce se va întâmpla când printr-o lege civilă, statul va spune bisericii „păcatul acesta nu mai e păcat“?
  Dacă celor robiți de aceste „patimi de ocară“ (vezi Epistola către Romani, cap.1 a Sf. Ap. Pavel), li se spune astăzi „minorități“ și au libertatea de a-și striga pe ulițe „pornirile nefirești“, iar Biserica Ortodoxă tace, ori doar mai amintește, oarecum cu sfială, din când în când, oare și noi, mirenii, va trebui să ne obișnuim să tăcem doar pentru că în Comisia Europeană a Drepturilor Omului s-a stabilit „ca interzicerea uniunilor între persoane de același sex reprezintă o încălcare a drepturilor omului“?

  Aceeași Comisie avea să arunce tot felul de acuze la adresa Patriarhului Ilia al Georgiei care vorbind despre manifestările publice ale acestor „minorități“ sublinia: „sunt o insultă la adresa poporului georgian“.
  În sfârșit, spre finalul pastoralei ni se spune: „nu suntem mai înțelepți decât Părinții, nu suntem mai exacți decât învățătorii noștri“. Cu asta suntem de acord și noi. Dacă de la episcop la mirean, ne raportăm la Sfinții Părinți, e drept. Nu suntem și nici nu putem fi mai înțelepți decât ei. Nici nu e cazul. Dumnezeu ne-a făcut parte tuturor de înțelepciunea lor. Nu trebuie decât să le urmăm. Că spune Sf. Ap Pavel: „Fiți mie următori precum și eu lui Hristos“. (1 Corinteni 4, 16)
  Și totuși, în noaptea Învierii, „schismaticii“ și „dușmanii Bisericii“ au fost în Biserică unde au cântat: „Să iertăm toate pentru înviere“.

  • Ioana

   frate el!

   Hristos a Inviat!

   ce frumoasa este aceasta marturisiere a Invierii in aceste vremuri de prigoana si uraciune a ereziei… nu mai stiu multi sa deosebeasca Adevarul de intuneric si minciuna… hulitorii invataturii Sfantului Duh nu au iertare in veac.

   ii iertam pe cei ce ne gresesc, dar sunt ortodocsi, ereziaa nu o iertam pentru ca asta ne-ar face vrajmasi ai lui Dumnezeu si ai Invataturii Sfantului Duh.

   Acum, cum spunea avva Ioan Colov in Pateric, sunt vremuri de saracire totala a sufletului si credintei, incat monahii si crestinii vremurilor de pe urma nu vor mai avea alta lupta si lucrare decat sa deosebeasca adevarul de erezie… lupta e sa nu cadem in prapastie, asta e marea lupta… nu putem sa ne ducem din „iubre” in prapastia si haul ereziei, ori vom fi cu balaurul cu fiara antihristica a minciunii ori cu Adevarul, altfel nu se poate mai ales in aste vremi…

   Te-as ruga mult, m-am gandit la rugamintea lui Theodor L., si m-am gandit ca putem sa discutam la acest topic mai bine, fiind un articol mai vechi, ti-am lasat la acest link un mesaj: https://saccsiv.wordpress.com/2017/04/08/transcriptul-interviului-dat-de-gheron-sava-lavriotul-teologului-mihai-silviu-chirila-pe-tema-nepomenitorilor-si-a-neparticiparii-parintelui-theodoros-zisis-la-sinaxa-din-grecia/#comments

 10. Ion Plăieşu

  Sunteţi rătăciţi, oameni buni. Dacă nici de Paşti nu găsiţi liniştea, e o dovadă că vă munceşte rău diavolul. Sunt ieşean, am mers tot postul la slujbe la Mitropolie, am avut ochi să văd cum mitropolitul abia stătea în picioare din cauza postirii. Ceea ce faceţi voi se aseamănă cu următorul fapt: crezând că Ion e chemat să apere Patria, stă cu ochii aţintiţi neclintit către hotarele ei, în vreme ce vecinui îi siluieşte nevasta. Apăraţi-vă propria casă, adică sufletul vostru, iar astfel va fi apărată şi Biserica. Sunt preocupat la fel ca voi ca Biserica să fie apărată, dar ştiu de la Sfinţii Părinţi că în ea sălăşluieşte Harul. Deci ce cădere am eu să-i păzesc pe ierarhii mei, în loc să mă păzesc pe mine de păcat? Ierarhii mei sunt puşi de Hristos. Dacă nu ai credinţa asta, dacă crezi că în Biserică se manifestă voia omului, nu a lui Dumnezeu, atunci eşti rătăcit. Fiţi deci grijulii cu casa sufletului vostru, spovediţi-vă şi citiţi despre smerenie. Am spus toate acestea fiind convins că în rătăcirea voastră sunteţi bine intenţionaţi. Dacă sunteţi de exemplu plătiţi ca să faceţi dezbinare în Biserică, atunci lucrurile se schimbă şi îmi cer iertăciune că v-am făcut spam aici.

  • aghionoros

   si daca semneaza erezii cui ii slujesc acesti ierarhi? sau tu nu ai auzit de atatia ierarhi eretici ce Biserica, prin credinciosi simpli sau sinoade, i-a condamnat si exclus din cadrul ei? care-i rodul postirii lui Teofan? sustine ca in Creta nu au fost erori doctrinare! deci postul l-a tinut spre intunecarea lui, nu spre luminare, caci nu se leapada nici in al 11-lea ceas de erezia evidenta a ecumenismului.

   • Ion Plăieşu

    În starea voastră de acum eu v-aş întreba un singur lucru: aveţi linişte să vă rugaţi două ore după miezul nopţii? Fraţilor, nu vedeţi că, oricâte v-ar spune cineva, voi doar judecaţi pe celălalt? Când Sfântul Munte se va separa de Patriarhie, atunci să vă separaţi şi voi. Acum mănăstirile athonite sunt în comuniune cu ierarhii. Nu vă mai luaţi după cei care-şi zic „Gheron cutare Athonitul” şi care probabil nu fac ascultare de nicio mănăstire şi au 5-10 ani de monahism. Am fost în Athos şi ştiu ce vorbesc. Vremurile sunt grele, desigur, încercările sunt mari, dar cel mai bine vegheaţi rugându-vă pentru ierarhii pe care i-a pus Dumnezeu în Biserică. Vă atrageţi mare osândă crezând, din pricina mândriei voastre, că făcând agitaţie păziţi Biserica lui Dumnezeu. Biserica se păzeşte singură prin evlavia credincioşilor. Dobândiţi voi Duhul şi Biserica va merge bine.
    https://doxologia.ro/cuvinte-duhovnicesti/sf-anastasie-sinaitul-sa-nu-subestimati-puterea-arhiereasca

    • Lucian Pop

     Da pentru ce postește Teofan, ca să spună erezii? Și diavolul postește și mai mult, crede și în Dumnezeu, intră și în Biserică, etc. Până nu se dezice public de ereziile din Creta și nu încetează a se mai ruga cu ereticii, este un auto-exclus din Biserică. Harul mai lucrează totuși prin el până la excluderea lui oficială. Părerea mea.

    • Ion Plăieşu

     Faptul că-i poceşti numele („Celofan”) arată că eşti răutăcios. Faptul că scrii cu caps lock arată că eşti agitat. Iată două dovezi că diavolul e strategul vostru. Dacă ai inimă bună, în rugăciune Dumnezeu îţi arată calea, nu te lasă să te pierzi. Eu sunt liniştit cu ierarhul meu: mă rog, mă bucur de mersul la biserică şi am încrederea că dacă ar apărea o erezie, voi avea discernământul necesar să nu mă pierd. Voi nu aveţi discernământ, căci vedeţi erezie acolo unde nu există fapte eretice. Fapte eretice au fost în BOR doar două: la Corneanu şi Sofronie. Însuşi faptul că într-o perioadă atât de frumoasă a anului vă agitaţi aici în loc să citiţi Ceasul pascal şi să lăcrimaţi cântând Îngerul a strigat arată că nu sunteţi pe calea cea bună. Citiţi cărţile marilor duhovnici contemporani (Sf. Paisie Aghioritul, Stareţul Sofronie etc.), rugaţi-vă, spovediţi-vă şi nu mai loviţi în Biserica din care faceţi parte. Avem destui duşmani externi.

 11. Raluca

  Cine nu-și găsește liniștea? Nu cumva cei ce au deschis larg ușa ereziilor în Biserică? Când se pierde dreapta credință se pierde totul, începând cu sufletul. Mare responsabilitate este aceea de a păstra dreapta credință cu prețul vieții chiar, și de a duce turma credincioșilor la mântuire. Erezia ecumenistă este o insultă la adresa tuturor acelora care în două mii de ani de creștinism au luptat pentru dreapta credință, și care și-au dat chiar viața pentru păstrarea acesteia.
  Frătzioare, până la 1054 biserica era una, și era ortodoxă. Apoi niște ierarhi puși de Dumnezeu în Biserică, și nu poporul, au hotărât să se separe de Adevăr și au luat-o pe altă cale. Cum de nu s-o fi păzit Biserica atunci prin evlavia credincioșilor? Rezultatul se vede astăzi. Nu-ți place, nu-i așa?
  În ceea ce privește Athosul să nu ne facem iluzii, va veni o vreme în care, din păcate, Athosul va cădea. Așa spun profețiile Sfinților Părinți.
  Așa că frătzioare poți avea tu cele mai mari virtuți din lume: să fii foarte smerit, bun, blând, milostiv, iubitor, etc., etc., toate sunt în zadar dacă nu ești în dreapta credință. Toate aceste virtuți le pot avea și păgânii, dar nu se mântuiesc, pentru că unde nu e dreaptă credință, nu e mâtuire. Sau tu crezi că merge și așa: mântuire în erezie?
  Iar despre ereziile de orice fel, în care este inclusă și panerezia ecumenistă, au vorbit cel șapte Sinoade Ecumenice, Sf. Fotie cel Mare, Sf. Grigore Palama, Sf. Marcu al Efesului, Sf. Maxim Mărturisitorul, Sf. Ignatie Brancianinov, Sf. Iustin Popovici, și mulți alți sfinți. Așa că nu avem cum să ne îndreptățim că nu am știut cum să ne îngrădim de erezii.

 12. Ion Plăieşu

  Şi diavolul poate să citeze din sfinţii părinţi. Dar diavolul nu face ascultare. El are mândrie şi face dezbinare. Şi Luther a citat din Biblie şi din sfinţii părinţi. Dar a fost înşelat prin mândria lui, fiind sursa atâtor rătăciri care au venit după el. Asta faceţi şi voi. Căci din neascultare, din încrederea în mintea proprie, nu poate ieşi decât rău. Asta faceţi voi.
  În calitate de mirean ortodox, eu vreau sincer unitatea Bisericii în duhul ortodox al sinoadelor. Dacă vreţi şi voi asta, nu mai faceţi ce face diavolul, ci rugaţi-vă. Altminteri, dacă sunteţi plătiţi ca să faceţi dezbinare, menţionaţi sursa de finanţare, poate accesăm şi noi nişte fonduri.

  Dacă nu vă smeriţi şi nu faceţi ascultare, cred că ar trebui să vă temeţi pentru sănătatea voastră şi a familiei. Am cunoscut personal câţiva oameni care i-au mâhnit pe preoţii parohi şi care acum sunt la 2 metri sub pământ. Dacă sunteţi ortodocşi pe bune, sunt convins că şi voi ştiţi asemenea exemple.

 13. Lucian Pop

  el

  Anarhistule, necuviinciosule. necredinciosule!

  • Ion Plăieşu

   La ce guri spurcate au aceşti indivizi de aici, mira-m-aş să fi rostit vreodată cu ele o rugăciune. Sunt totuşi prea ilogici în agitaţia lor, deci cred că mai degrabă câştigă un ban „cinstit” făcând această agitaţie. Tâmpiţi nu-s, căci atunci nu ar fi capabili de o propagandă atât de bine instrumentată. Hotnews, Adevărul şi alte mizerii atacă Biserica din exterior, iar indivizii aceştia sunt puşi să o atace din interior. Un lucru e cert: Biserica nu are nevoie să fie apărată, o apără Hristos, deci nu va fi dărâmată. „Greu îţi este să izbeşti cu piciorul în ţepuşă”.
   https://doxologia.ro/intreaba-preotul/ce-inseamna-cuvintele-greu-iti-este-sa-izbesti-cu-piciorul-tepusa-faptele

   • Lucian Pop

    ,,el” se roagă blestemând pe oricine nu are ideile lui naziste și năimite. Înjură la fel cum respiră. I-am mai spus de nu știu câte ori că nu i-ar strica puțină smerenie, dar nu vrea să priceapă. Prin limbaj murdar și inflexibil, nu câștigă pe nimeni la credință. Chiar dacă am fi ,,nebuni”, ,,înșelați”, ,,rătăciți”, ,,posedați”, etc., după cum ne face ,,el”, nu ne-ar câștiga la Credință prin asemenea manifestări. Dumnezeu niciodat nu i-a pedepsit pe păcătoși după primele abateri. Întâi s-a Răstignit pentru ei și abia la Sfârșitul Sfârșitului îi va pedepsi cu adevărat. Acest ,,el”, care în ebraică înseamnă ,,dumnezeu”, ne ,,judecă” și ,,ne aruncă în iad” înaintea Însuși a lui Dumnezeu. Ești în mare eroare ,,el”!

 14. ilioara

  plaiesule,

  pe cine ai vazut tu pe aici ca vine sa-si etaleze pravila de rugaciune? Crezi ca daca-ti expui „performantelele” pe aici impresionezi pe cineva? Te sufoca mandria si te orbeste prostia, dar e normal, suntem obisnuiti, am vazut si mai rele….
  plaiesule, „indumnezeitule” pe timpul iconoclasmului unii dadeau foc la icoane iar altii mureau pentru ele INAINTE DE SINOD DE ANATEMIZARE, acum pe vremea ta, ” rugatorule, pe culmilele sfinteniei”, unii „dau foc” la canoane si la Crez, iar tie , „sluga buna si credincioasa”, ti s-a dat un talant, deci, ce faci cu el? a, l-ai ingropat ca nu e de competenta ta sa faci ceva, ca pentru talantul tau raspunde preotul, am priceput…
  „induhovnicitule smerit”, ierarhii tai au dat foc la SINOADE SI CANOANE, la invatatura DUHULUI SFANT, il considera pe papa dumnezeu, il pomenesc la liturghie, i se inchina, „biserica ” lui au facut-o mantuitoare de mult timp iar acum au DECRETAT IN SINOD, SI NU NUMAI „biserica” lui, deci tuuuuuu, ce faci??????????? PRIMESTI SAU NU???????????
  ……am inteles, tu dai foc la icoane ca inca n-a fost sinod de anatemizare si preferi sa ramai in „ascultare”….de fapt pentru tine nici erezie nu e, e totul normal, nu vezi nimic rau……….
  …si lasa tu grija celor care morCRESTINI, ca moartea pentru CRESTINI, este incununarea unei lupte…..si NU INDRAZNI sa compari moartea unui CRESTIN, care s-a delimitat de erezie si A RAMAS IN BISERICA LUI HRISTOS, adica cel care se spovedeste si impartaseste la PREOT NEPOMENITOR, cu MOARTEA unui eretic care PARTICIPA VOLUNTAR SI CONSTIENT la batjocucura si hula impotriva BISERICII lui HRISTOS

  • Ion Plăieşu

   „Il considera pe papa dumnezeu, il pomenesc la liturghie, i se inchina”. Deliraţi, deliraţi, luaţi-vă medicamentele. Umblu pe la biserici şi mănăstiri, ascult predicile ierarhilor. Singurii eretici din BOR sunteţi voi, căci cu duh neoprotestant v-aţi ridicat împotriva ierarhilor voştri. Mi se pare că Stareţul Sofronie spunea că a fi credincios presupune şi multă inteligenţă. Pocăiţi-vă, nu mai pierdeţi vremea pe Internet.

 15. ilioara

  adevarat, nici in dipticele patriarhiei ecumenice nu e trecut, nici pomenit, nici bor
  nu face parte din patriarhia ecumenica, nici anatemele asupra catolicilor nu s-au ridicat, nici biserica cu taine valide nu sunt considerati. S-A DEZIS VREUN IERARH DE-AL TAU DE papa, SI NU STIU EU…..NU TI-AR FI RUSINE SA MINTI, ” RUGATORULE”!
  nici dovezi nu sunt ca e bot in bot cu minciuno-ierarhii tai …
  bai , voi astia care DATI FOC BISERICII LUI HRISTOS, ca sa ramaneti in bisericile minciuno-ierarhilor, mergeti la trocul vostru si lasati-ne pe noi in pace, am inteles ideea, NU VA TREBUIE CANOANE, NU VA TREBUIE SFINTI PARINTI, NU VA TREBUIE CREZ, INVATATURA DUHULUI SFANT, SUNT DEPASITE, ASTIA LE-AU DAT FOC IN FATA VOASTRA SI VOI PARTICIPATI FERICITI, NICI MACAR N-AI AVUT BUNUL SIMT SA SPUI CA ESTE EREZIE, DE FAPT NE FACEM CA NU STIM NIMIC, ……NE FACEM CA PLOUA…..
  Fratilor, stati linistiti, merge treaba cu DUMNEZEU…MANTUIREA…..e simplu si noi care nu ne-am gandit…NE PREFACEM CA NU STIM, SI CE VEDEM NE PREFACEM CA N-AM VAZUT…….CA „SFINTII”…EXACT ASA SI NOI, ne invata CINEVA AFLAT PE CULMILE INALTE ALE RUGACIUNII SI SMERENIEI….

 16. ilioara

  plaiesule induhovnicit si smerit, desi te-ai exprimat clar, RASPUNDE AICI LA INTREBARE: la tot ce au facut minciuno-ierarhii tai in ultima suta de ani si la minciuno sinodul din creta, tu ce faci????????? Esti dator cu o reactie ca si crestin ce te numesti. DECI RASPUNDE CLAR SI CONCIS: PRIMESTI SAU NU????????????
  …si fara ocolisuri, si tine cont ca cei care citesc pe aici stiu foarte bine CE S-A INTAMPLAT , inocentule hulitor al DUHULUI SFANT!

Lasă un răspuns

Susținut de Asociația Sfinții Mărturisitori din Închisori – Bucovina.

%d blogeri au apreciat: