SINODUL TÂLHĂRESC

"Sinodul pan-ortodox" din Creta 16-27 iunie 2016

Întâi pomenește, Doamne, toată episcopia ortodocșilor, pe care dăruiește-o sfintelor Tale biserici întreagă, cinstită, sănătoasă, îndelungată în zile și drept învățând cuvântul adevărului Tău

Clerici și mireni, Patriarhia Română, Scrisori

Scrisoare către IPS Teofan a unei credincioase din Botoșani

ÎNALT PREASFINȚIA VOASTRĂ
PĂRINTE MITROPOLIT TEOFAN,
BINECUVÂNTAȚI!

Este pentru a treia oară când mă adresez ÎPS Voastre, fără ca să primesc nici cel mai mic semn că vă interesează ce simte şi gândeşte şi cere un suflet ortodox de la Păstorul păstorilor pământeşti!

Oare chiar nu vă pasă de un suflet omenesc, ce strigă? Nu vă interesează, nu vă doare că un mădular al bisericii vă cere ajutor, e nedumerit și suferă, văzând lupii înțelegători că ne atacă?

Eu cred că veţi da răspuns ŞI pentru mine, oaia cea pierdută, buboasă şi plină de râie, care zbiară să n-o lăsaţi, să vă întoarceţi, s-o scoateţi din smârcuri… Nu aceasta este menirea unui păstor? E bine doar când e soare, imaşul e verde, izvorul susură pe-aproape şi lupul e departe?

V-am trimis două scrisori, una prin poştă, cealaltă v-a fost înmânată personal, prin care vă rugam, cu smerenie şi respect şi cu îngrijorare, să daţi voie Preoţilor să avertizeze, din faţa Sfintelor uşi ale Altarelor, că lupul ne dă târcoale, că se apropie, că acceptarea cardurilor sunt trepte de lepădare, că ni se primejduieşte mântuirea şi că dacă nu veţi striga Sfinţiile Voastre, noi, mirenii, nu vom avea nicio şansă de a fi ascultaţi!

Am fost la mitingul anti-cip de la Bucureşti, din 14 martie 2013 şi, dincolo de faptul că mulţi ne făceau semne dispreţuitoare şi indecente, deşi eram cu icoane şi sfinte cruci în mâini, și mai mulţi nu ştiau de pericolul din cipuri – şi erau sinceri în neştiinţa lor! – şi ar fi vrut să ştie şi se mirau de ce nu ştiu şi de ce nimeni nu le-a spus nimic!?

Şi de aceea mulţi, foarte mulţi, aproape toţi au primit aceste documente diabolice, prin care sunt „adormiţi” şi conştiinţa lor nu mai lucrează şi trezvia lor, atâta cât era…nu mai funcţionează!

Cine se face vinovat de această condamnabilă nepăsare? Cine va răspunde în faţa lui Hristos de pierzarea acestor suflete?

Ne-am bucurat nespus când aţi venit în Moldova !

Ascultându-vă predicile, am crezut că sunteţi OMUL LUI DUMNEZEU, care-şi pune viaţa pentru oile lui, mai ales când am aflat că vă place să mergeţi singuratic, prin munţi, să vă întâlniţi cu sihaştrii, să vă îmbogăţiţi din harul şi harismele lor, să vă apropiaţi, în taina sufletului ÎPS Voastre, de ceea ce vrea şi cere Hristos de la AI LUI!

Şi a venit …piatra de încercare, turnesolul, care a arătat …adevărata faţă a lucrurilor – Sinodul din Creta!

Ce a fost acesta, ÎPS Voastră?!? O ridicare la luptă împotriva Sfinților Părinți? O revoltă împotriva Sfintelor canoane? Sau a fost o ”nebunie spirituală”, care a aruncat în aer pacea și liniștea credincioșilor?

Am semnat şi eu, alături de alte numeroase suflete îngrijorate, în 9 iunie ac. „Scrisoara către Sinodul BOR privind adunarea din Creta din iunie 2016”, prin care făceam un apel către PF.Daniel, ÎPS Mitropoliţi, PS Episcopi şi ceilalţi Membri ai Sfântului Sinod ai BOR, punând câteva îndreptăţite întrebări, în legătură cu acel aşa-zis Sinod, cerându-vă, cu tot respectul ce vi se cuvine şi cu toată smerenia şi cu toată cuviinţa, să nu vă jucaţi cu Adevărul, să susţineţi dreapta credinţă, să nu primejduiţi Ortodoxia, să nu cumva să aduceţi schisma în biserica noastră prin încercarea de unire cu papistaşii şi alte grave abateri de la Sfintele canoane, ce se pregătiseră deja prin documentele ”organizatorilor ”.

V-am trimis această scrisoare, v-au mai fost trimise şi altele, de laici ori de monahi curajoşi ( dar…NB! de către nicio faţă bisericească, în afară de Părintele Antim, de la Mânăstirea Bistriţa !) însă n-am văzut şi n-am auzit să fi răspuns în vreun fel, cuiva!

Am mai auzit că aţi fost la Petru Vodă, la Agapia şi nu mai ştiu pe unde şi, impresia pe care aţi lăsat-o… nu a fost a unui curajos! A unui Ierarh curajos! A fost a unui om împovărat şi trist…

Nu are rost să repet de ce e atâta îngrijorare printre ortodocşi, pe toate le ştiţi, cu mult mai bine decât mine : de la modul de organizare a acestui „sinod”, la selectarea participanţilor, despre punerea la cale a unirii cu ereticii, despre atribuirea numelui de „biserică” celor care nu sunt şi nu au fost niciodată biserică, despre eterodocşi şi”istoricitatea” lor, despre teoria ramurilor… Nu teologhisesc eu gravele abateri de la această adunare ecumenistă, au făcut-o, o fac și o vor mai face alți ”puși deoparte” ai lui Hristos .

Dar Adevărul este atacat și am dreptul ȘI OBLIGAȚIA să vorbesc și eu – pentru că sunt mădular al bisericii și nu am voie să tac, tăcerea ”ne va vinde ”!

S-au rătăcit ierarhii noştri în Creta şi acum vor să ne rătăcească şi pe noi, crezând că dacă suntem oi (cuvântătoare!) – suntem proşti!

Da, suntem simpli (ştiţi prea bine că în limba rusă „prostâi celovec” însemna om simplu, curat, nu tâmpit!) şi vrem şi noi să fie păstrată Ortodoxia curată, aşa cum am moştenit-o de la înaintaşi!Adică de la Hristos! Pentru că Hristos ORTODOX a fost, este și va fi!

Pe mine mă îndurerează faptul că tăceţi, ÎPS Voastră! Şi tăcerea ÎPS Voastre ne doare, ne ustură! Şi ne sperie!

Aţi fost şi sunteţi şi aţi rămas singura noastră nădejde!

Fără ÎPS Voastră nu vom mai avea Sfântă Liturghie, Sfântă Împărtăşanie, morţii noştri nu vor mai avea nicio lumină, noi înşine nu vom mai avea parte de creştinească înmormântare – deşi…mulţi dintre cei care nu au avut parte nici de Sfânta Liturghie, nici de Sfânta Împărtăşanie, murind mâncaţi de fiare, de peşti, înghiţiţi de ape, pulverizaţi de explozii…mulţi dintre aceştia, cu siguranţă, s-au mântuit! Maria Egipteanca nu a avut nimic din toate aceste Sfinte Taine…şi – unde este Sfânta Maria Egipteanca?!

Dar noi nu suntem nici praful de pe tălpile rănite ale acestei Sfinte Femei, noi AVEM NEVOIE de întăriri! Suntem slăbănogiţi duhovniceşte, s-a bătut păcatul în noi şi AVEM NEVOIE DE BISERICĂ, de Biserica noastră ORTODOXĂ, de preoţii noştri, de ierarhii noştri! Avem nevoie de Sfintele Slujbe, din care să luăm puteri şi lumină şi har .

Fără SVoastre se rupe biserica, ÎPS Voastră!

Se rupe, poate apărea schisma, dar nu va pieri, pentru că Hristos Însuşi a spus că „nici porţile iadului nu o vor birui ”! Adică gurile ereticilor, tocmai cei cu care vor unii să ne unească!

Avem nevoie de Biserică, ÎPS Voastră, dar dacă nu vă veţi dezice de toate abaterile pe care le-aţi semnat în Creta… noi nu vom mai intra în bisericile care vă vor pomeni! Şi cine va răspunde în faţa lui Dumnezeu dacă ne vom rătăci? Sau asta se şi urmăreşte?

Nu vom mai intra în acele biserici pentru că acolo nu se va mai pogorî Duhul Sfânt, mâinile nu vor mai fi sfinte şi nici nu vor mai sfinţi, gurile nu vor mai spune adevărul, predicile nu vor mai putea să zidească nimic, iar a face din Sfintele noastre slujbe – spectacol… este mai mult decât tragic, este o blasfemie! Şi o tragedie personală, a fiecărui ortodox în parte!

Oricum, vom rămâne în Biserică, nădăjduim că tot se va găsi pe undeva, prin ţară ori prin vecini, vreun Preot al lui Hristos, a cărui mână sfinţită să ne curăţească de păcate! Ori de nu, lacrimile de la rugăciune ne vor ţine loc de Sfânta Împărtăşanie, mila lui Dumnezeu ne va feri de păcatele grele şi…FACĂ-SE, DOAMNE, VOIA TA!

ÎPS Părinte Mitropolit, când v-aţi făcut călugăr, nu aţi îmbrăcat oare cămaşa morţii? Nu aţi murit pentru lume, ca să-L aşteptaţi pe Hristos, spunându-i „Iată eu şi copiii (oile) pe care mi le-ai dat„? Nu v-aţi pus viaţa pentru noi? Aveţi vreo oaie de pierdut? Nu sunteţi Păstorul nostru, blândul nostru păstor?

Aveţi o fire blândă, sunteţi un om deosebit, aţi albit în posturi şi rugăciune, iubiţi atât de mult copiii… ce vă reţine să treceţi în calendar? Nu spre asta suntem chemaţi cu toţii, SĂ NE SFINŢIM?! Noi, ca noi, păcătoşii, dar ÎPS Voastră?!?

A trecut o lună de la această nebunească lovitură de stat împotriva ORTODOXIEI! Și e liniște! Prea multă liniște! Dar nu-i nici liniștea nici neliniștea cea bună!

De ce vă este teamă să mărturisiţi Adevărul, adică să vă deziceţi public de ceea ce aţi semnat în Creta, ÎPS Voastră?

Ne-am pus cu toţii întrebarea: Ce s-a petrecut acolo? A stat cineva cu pistolul la tâmpla Sfinţiilor Voastre? Sau cu barda pregătită să vă taie capul dacă nu semnaţi? Lui Brâncoveanu i-au tăiat de cinci ori capul, şi tot îl mai are, şi e Icoană, şi ne închinăm jertfei lui cât va mai fi suflare ortodoxă pe aceste meleaguri!

Nu vă înduraţi, ÎPS Părinte Mitropolit, nu ne lăsaţi tocmai acum, când au tăbărât lupii! Ieşiţi în faţă şi apăraţi ORTODOXIA! Curajul mărturisirii de acum să acopere, în faţa lui Hristos, o slăbiciune care, cu siguranţă, v-a fost indusă de „mult prea fericitul”care a condus lucrările acestei „şedinţe de partid ecumenist!”

Noi încă nădăjduim că sunteţi AL NOSTRU, că sunteţi curat şi că cele petrecute în Creta sunt un vis urât, din care doriţi să vă treziţi . Suntem cu ÎPS Voastră, un zid de oi care-şi pun (ele!!) viaţa pentru păstorul lor, numai nu faceţi concesii pierzătoare de mântuire!

Rămâneţi, fiţi un reper! Fiţi un drapel! Ortodoxia merge spre Golgota, spre cruce, pentru că acolo este locul ei, numai de acolo se ridică spre cer!

Spuneţi, precum odinioară, bravii comandanţi :

— După mine, flăcăi! ORTODOXIE SAU MOARTE!
Cu adâncă smerenie, cu lacrimi şi cu nădejde,
Prof. Paraschiva Rădoi
28 iulie, 2016

PS. Sf. Ioan Gură de Aur, într-un caz similar, spunea că înseși oile devin străjeri ai turmei, când arhipăstorii și păstorii nu priveghează!

IERTAȚI!

 1. Doamna respectiva nu stie ca mai de graba aud peretii?!, acestii ,,ierarhii” pe care ai avem ei sunt cu state vechii pe la securitate multi dintre ei scoliti pe la scoli masonico-ecumenice in afara tarii, dar ma rog, femeia a incercat

 2. valentin dorneanu

  ereticii nu se mântuiesc
  fricoșii nu se mântuiesc.
  iadul se va umple.

 3. marius gogonea

  Va adresati prea frumos stimata doamna pentru niste nesimtiti. Momentul lor a fost acolo in Creta. Daca de acum le-ar ,,parea rau” pentru lepadarea de la sinodul lui Bartolomeu 1 care ar fi cistigul in lipsa unei pocainte facuta public? Mindria unor doctori in teologie este mai puternica decit pocainta si…grea decizie.

 4. Raspunsul IPS Teofan , pe care l-a dat P.Ieronim si P.Antim, care l-au intrebat daca se caieste pentru ce a semnat la Creta : ” NU SUNT VINOVAT. MI-AM FACUT DATORIA DE ORTODOX. NU MA CAIESC. NU-MI PARE RAU DE CEEA CE AM SEMNAT. NU AM NICI O MUSTRARE DE CONSTIINTA.” Asa ca, orice fel de evlavie fata de acesti satanisti ne va duce la pierzare.

 5. Mircea

  Doamna draga,

  Nu trebuie atitea rugaminti….trebuie o singura intrebare :

  Draga doamna, nu trebuie atatea rugaminti, ci o singura intrebare :

  Domnule pseudo-mitropolit, NU VA ESTE FRICA DE MANIA LUI DUMNEZEU ???!!!!!!

 6. ion

  Rusii sunt niste eretici pe mana cu papa si din vina lor nu a stat in picioare Sinodul. Asta face ca ortodoxia sa ramana farmitata iar voi sustineti asta..Rusine!!

  • aghionoros

   Tot noi faramitam Ortodoxia? Dar ierarhii ecumenisti care au semnat in Creta ce sunt? Ei nu sunt pe mana cu papa?

  • Ami face impresia ca tu asta ce te semnezi ion dai cu muci in fasole pe r.i.c alias cuvantul kakadox

  • anonymus

   Ioane, rachiu ti-a mai ramas?

 7. ADEVĂRUL, ascuns cu bună știință de preoții tuturor cultelor religioase și al sectelor lumii. – Oare de ce preoții, țin ascuns Adevărul, cât și ridicarea omenirii din păcate, alunecări / căzături… — Evidența faptelor bune / ridicărilor…, este trecută în ceruri și care au puterea de a șterge păcatele noastre, din care ne ridicăm singuri / ajutați.. Toate păcatele omenirii sunt trecute= notate în catastive= zapise / registrele demonilor. Pe scurt; DUMNEZEU și Sfinții, se bucură de ridicările fiecărui om, iar demonii și Satan se bucură de greșelile / păcatele fiecăruia. *DUMNEZEU iubește pe toată suflarea omenească, dar noi alegem pe Dumnezeu= Adevărul total sau, minciuna ori, frânturi de adevăr iubite de Satan. Dacă Dumnezeu iubește pe toți: fie păcătoși și nepăcătoși, dar Satan urăște pe toți oamenii și în mod special pe creștiniii Adevăratei Biserici a Domnului IISUS HRISTOS = Biserica Ortodoxă de Răsărit a toată creștinătatea pentru cât va fi lumea… Dacă nici acum preoții și mirenii stilului nou creat, se mint singuri, nerecunoscând erezia în care zac după erezia constantinopolului din Martie 1923 – Atunci vouă vi se potrivesc Cuvintele Mântuitorului IISUS HRISTOS : Ochi au și se fac că nu văd, urechi au și se fac că nu aud, gură au și adevăr total nu rostesc… Dacă până acum preoții au mințit întruna de 93 ani că, nu au nimic în comun cu ereticii catolici … – Voi chiar nici după acest sinod eretic din Creta 2016 – nu vedeți că ereticii ortodocși semi-gregorieni vă unesc cu Satan. Dacă mint întruna de 93 ani, cum vreți a se mai întoarce aceste vipere viclene /= morminte văruite, la HRISTOS= Adevărul absolut. Minciuna preoților față de popoarele lumii – A fost arătată cât se poate de clar de: sinodul ereticilor că, azi conduc ereticii, nicidecum creștinii. *Ori vă lepădați de ei ori vă recxunoașteți a fi eretici ca ei…

 8. ADEVĂRUL, ascuns cu bună știință de preoții tuturor cultelor religioase și al sectelor lumii. – Oare de ce preoții, țin ascuns Adevărul, cât și ridicarea omenirii din păcate, alunecări / căzături… — Evidența faptelor bune / ridicărilor…, este trecută în ceruri și care au puterea de a șterge păcatele noastre, din care ne ridicăm singuri / ajutați.. Toate păcatele omenirii sunt trecute= notate în catastive= zapise / registrele demonilor. Pe scurt; DUMNEZEU și Sfinții, se bucură de ridicările fiecărui om, iar demonii și Satan se bucură de greșelile / păcatele fiecăruia. *DUMNEZEU iubește pe toată suflarea omenească, dar noi alegem pe Dumnezeu= Adevărul total sau, minciuna ori, frânturi de adevăr iubite de Satan. Dacă Dumnezeu iubește pe toți: fie păcătoși și nepăcătoși, dar Satan urăște pe toți oamenii și în mod special pe creștiniii Adevăratei Biserici a Domnului IISUS HRISTOS = Biserica Ortodoxă de Răsărit a toată creștinătatea pentru cât va fi lumea… Dacă nici acum preoții și mirenii stilului nou creat, se mint singuri, nerecunoscând erezia în care zac după erezia constantinopolului din Martie 1923, introdusă prin Meletie Metaxis -care a scăpat a nu fi linșat/ omorât, fugind ca un laș, imediat după acel sinod eretic din 1923… – Atunci, vouă fraților, vi se potrivesc Cuvintele Mântuitorului IISUS HRISTOS : Ochi au și se fac că nu văd, urechi au și se fac că nu aud, gură au și adevăr total nu rostesc… Dacă până acum preoții au mințit întruna de 93 ani că, nu au nimic în comun cu ereticii catolici … – Voi chiar nici după acest sinod eretic din Creta 2016 – nu vedeți că ereticii ortodocși semi-gregorieni vă unesc cu Satan. Dacă mint întruna de 93 ani, cum vreți a se mai întoarce aceste vipere viclene /= morminte văruite, la HRISTOS= Adevărul absolut. Minciuna preoților față de popoarele lumii – A fost arătată, cât se poate de clar de: sinodul tâlhăresc =ereticilor din 2016 că, azi conduc ereticii, nicidecum creștinii. *Ori vă lepădați de ei ori vă recunoașteți a fi eretici ca ei… (Numai că preoții au acte= diplome, iar voi sunteți eretici fără acte și ce e mai grav fără mântuirea sufletului pentru veșnicie…

 9. Valeria

  Sa ne rugam pentru unii pastorii ai nostri ,sa revina cu duhul si cu inima la Sf,noastra Biserica a carui cap este Insusi Domnul nostru Iisus Hristos,Cel in Prea Sfanta Treime a Tatal si Duhul Sfant. Si sa ne rugam pentru noi ca Dumnezeu sa ne tina ,,inimile sus,,cum spun preotii nostri la Sf,Liturghie.

 10. cei luminati de Dumnezeu au fost sfintii si s-au opus faradelegii in toata istoria , acum e aceeasi situatie, iar acestia care au facut scrisoarea, sunt cei care ne indeamna sa urmam sfintilor. daca oricare dintre ierarhi, in special mitropolitul teofan si patriarhul daniel se vor opune inseamna ca sunt intunecati si nu au lumina de la Hristos si se opun sfintilor si Bisericii. Asta le va aduce si osanda Iar daca vor asculta de ce au spus sfintii si toate invataturile Bisericii vor avea dreapta socoteala si se pot indrepta de orice chiar si cele mai mari pacate, iar prin pocainta si de erezie, prin Mila lui Dumnezeu.

Lasă un răspuns

Susținut de Asociația Sfinții Mărturisitori din Închisori – Bucovina.

%d blogeri au apreciat: